BEN LUC-VINH LOC 산업 단지

28/12/2021

 

XEM THÊM

ビンロクーベンルック工業団地

永祿-濱瀝工業區

Ebrochure Vinh Loc 2 Industrial Zone

Ebrochure Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2