CÔNG TY LIÊN DOANH- LIÊN KẾT

Khu Dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc 2 nay là KDC – TĐC Leadroup có Tổng diện tích QH là 33,6ha. Hiện tại toàn bộ dự án đã hoàn thành thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và được Nhà nước cấp giấy CN QSD đất. Công tác đầu tư xây dựng đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng Khu I với diện tích 7,2ha để phân lô giao nền cho các hộ dân nhận nền tái định cư. Công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án KCN và KDC đến nay đạt 100%.