CÔNG TY LIÊN DOANH- LIÊN KẾT

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty CP Điện KCN Vĩnh Lộc được thành lập năm 2019, là Chủ đầu tư công trình Trạm 110kV KCN Vĩnh Lộc 2, đóng điện vận hành tháng 10/2020.
 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

  • Bộ Công Thương cấp: Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực mua bán điện đến cáp điện áp 22kV và phân phối điện quy mô đến cấp điện áp 110kV.
  • Sở Công Thương tỉnh Long An cấp: Giấy phép hoạt động Điện lực lĩnh vực Tư vấn thiết kế công trình đường dây & trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV và Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây & trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV.

QUY MÔ

  • Quản lý vận hành trạm biến áp 110kV (Giai đoạn 1: 1 x 63MVA, 110/22kV).
  • Quản lý vận hành 33.298 km đường dây 22kV toàn KCN Vĩnh Lộc 2
  • Đã ký kết hợp đồng mua bán điện với toàn bộ 51 khách hàng sử dụng điện trong KCN Vĩnh Lộc 2.

MỤC TIÊU NGẮN HẠN

Mục tiêu ngắn hạn của Công ty CP Điện KCN Vĩnh Lộc là trong Quý 1 năm 2022 sẽ hoàn thiện các mặt công tác để nâng cao chất lượng điện năng và chất lượng phục vụ khách hàng của KCN Vĩnh Lộc 2, giảm thiểu tối đa sự cố lưới điện, công tác bảo trì sẽ được chuyển nguồn hợp lý để loại bỏ việc cắt điện khi bảo trì lưới điện định kỳ, nhằm cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng.