CÔNG TY LIÊN DOANH- LIÊN KẾT

Khu Dân cư – Tái định cư Vĩnh Lộc 2 nay là Khu Dân Cư – Tái Định Cư Leadroup có tổng diện tích quy hoạch là 33,6ha. Hiện tại toàn bộ dự án đã hoàn thành thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và được Nhà nước cấp giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (CNQSDĐ).
Công tác đầu tư xây dựng đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng Khu I với diện tích 7,2ha để phân lô giao nền cho các hộ dân nhận nền tái định cư.
Công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư đến nay đạt 100%.