Về công ty

Giải thưởng và danh hiệu

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

UBND Tỉnh Long An

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Thủ Tướng Chính Phủ

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á 2017

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á 2017

Asia Pacific Quality Organization

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển" năm 2019

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển" năm 2019

Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Long An

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Đạt nhất Khối Thi đua - Khen thưởng doanh nghiệp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc và Cờ thi đua của UBND tỉnh

Đạt nhất Khối Thi đua - Khen thưởng doanh nghiệp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc và Cờ thi đua của UBND tỉnh

(Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Long An).

Bằng khen UBND Tp.HCM - Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2017, 2018, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

Bằng khen UBND Tp.HCM - Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2017, 2018, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

;