Về công ty

Các giai đoạn phát triển

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc là khu công nghiệp được qui hoạch theo quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006 của Thủ tướng chính phủ, qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Khu công nghiệp Vĩnh Lộc là KCN hỗn hợp, nhiều ngành nghề và ít gây ô nhiễm...

Thông tin khái quát và quá trình thành lập

 • 23/05/2006, công ty Cổ phần Vĩnh Lộc chính thức được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5003000142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.
 • Trụ sở hoạt động tại xã Đường VL1, Long Hiệp, Bến Lức, Long An
 • Tel: (072) 3643 993 - Fax: (072) 3639 678
 • Web: 
 • Mã chứng khoán: 
Các giai đoạn phát triển
Khu công nghiệp Long Hậu (137,02 ha)
Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng (108,48 ha)
Khu dân cư - Tái định cư Xã Long Hậu (37 ha)

2002

 • Ngày 14/10/2002 nhận văn bản Chủ trương thỏa thuận địa điểm của UBND tỉnh Long An số 3663/CV – UB

2006

 • Ngày 21/08/2006 được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến 2015 và định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 1107/QĐ - TTg.
 • Ngày 01/12/2006 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000001 của Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA).

2007

 • Ngày 03/05/2007 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000001 (điều chỉnh lần 1) do Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA) cấp.
 • Ngày 18/6/2007 nhận được Quyết định cho thuê Quyền sử dụng đất số 1581/QĐ - UBND của UBND tỉnh Long An.

2008

 • Ngày 05/11/2008 nhận được Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh số 2772/QĐ - UBND.
;