Về công ty

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

ÔNG ĐỖ QUÝ HIỆP

ÔNG ĐỖ QUÝ HIỆP

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1973
  Cử nhân khoa học (QTKD) và Cử nhân chính trị
 • 8/2000 - 11/2006: Chuyên viên Phòng hợp tác và xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
 • 11/2006 - 7/2013: Chuyên viên Phòng đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
 • 7/2013 - 9/2019: Phó trưởng Phòng hợp tác công tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
 • 9/2019 - 6/2020: Phó trưởng Phòng doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
 • 6/2020 đến nay: Trưởng Phòng quản lý đầu tư dự án - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Ông LÊ MẠNH THƯỜNG

Ông LÊ MẠNH THƯỜNG

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1975
  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • 2006 - 2013: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vinaland
 • 2006 - 2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt
 • 2013 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
 • 2016 đến nay: Chủ tịch Công ty Truman Holdings Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Long Hậu; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM
 • 2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS An Phú; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Miền Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư New City Seadanang
Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1976
  Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1967
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
 • 1989 - 1992: Kế toán trưởng - Trung tâm TMDV Tân Quy Tây
 • 1992 - 1994: Kế toán tổng hợp - Công ty XD&TK Số 1
 • 1996 - 2005: Phó phòng Tài vụ Kế toán - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2005 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2012 - 02/2013: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 02/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Long Hậu
Bà TRẦN THỊ HẠNH TIÊN

Bà TRẦN THỊ HẠNH TIÊN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1988
  Thạc sỹ Kế toán - Tài chính Quản trị
 • 7/2010 - 6/2011: Chuyên viên chiến lược và phát triển  - Tổng Công ty TNHH MTV Bến Thành
 • 3/2013 - 4/2018: Thành viên BKS - Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận
 • 5/2013 - 6/2020: Thành viên BKS - Công ty Cổ Phần Vàng bạc đá quý Bến Thành
 • 6/2011 - 10/2016: Chuyên viên tài chính kế hoạch - Tổng Công ty TNHH MTV Bến Thành
 • 10/2016 - 6/2020: Trưởng BKS - Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy
 • 10/2016 - 4/2020: Phó giám đốc Tài chính kế hoạch - Tổng Công ty TNHH MTV Bến Thành
 • 3/2018 - 6/2020: Trưởng BKS - Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình
 • 4/2018 - 6/2020: Trưởng BKS - Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận
 • 5/2019 - 6/2020: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CN & TM Lidovit
 • 4/2020 đến nay: Trợ lý Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Ban kiểm soát

ÔNG ĐÀO TRỌNG VŨ

ÔNG ĐÀO TRỌNG VŨ

Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách

  Năm sinh: 1991
  Cử nhân Kế toán
 • 1/2014 - 4/2016: Chuyên viên Tài chính- Kế toán - Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quốc tế Năm sao
 • 6/2016 - 8/2018: Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 9/2018 đến nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 08/4/2019 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Long Hậu
ÔNG LÊ NGỌC HÙNG

ÔNG LÊ NGỌC HÙNG

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1983
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • 4/2007 - 5/2008: Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
 • 3/2009 - 8/2010: Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Chi nhánh TP.HCM – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
 • 9/2010 - 10/2012: Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư - Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín
 • 12/2015 - 10/2016: Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt; Công ty Trường Mạnh Holdings Việt Nam
 • 10/2016 - 6/2017: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không
 • T8/2018 đến nay: Giám đốc khối ngân hàng đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
Ông NGUYỄN ANH HUY

Ông NGUYỄN ANH HUY

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1989
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 • 2014 - 09/2015: Chuyên viên Phòng phân tích Tài chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á
 • 10/2015 - 12/2019: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • T1/2020 đến nay: Ban Thư ký Phòng Pháp chế - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
   

Ban Tổng giám đốc

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1976
  Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Phó Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1967
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
 • 1989 - 1992: Kế toán trưởng - Trung tâm TMDV Tân Quy Tây
 • 1992 - 1994: Kế toán tổng hợp - Công ty XD&TK Số 1
 • 1996 - 2005: Phó phòng Tài vụ Kế toán - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2005 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2012 - 02/2013: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 02/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Long Hậu
Bà TRẦN ĐÌNH THU NHI

Bà TRẦN ĐÌNH THU NHI

Phó Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1972
  Thạc sỹ Tài chính - ngân hàng
 • 1995 - 1999: Chuyên viên - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Ninh Thuận;
 • 1999 - 2000: Kế toán tổng hợp - Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm Safaco – Công ty Lương thực TP Hồ Chí Minh
 • 2000 - 2002: Kế toán trưởng- Cty Liên doanh KCN Hiệp Phước
 • 2002 – 2007: Kế toán – Công ty Phát triển CN Tân Thuận
 • 2007 - 2009: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ Khu chế xuất Tân Thuận
 • 2009 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP TM DV Hiệp Tân
 • 2013 - 2020: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 08/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Long Hậu
;