CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ XÂY DỰNG

KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC

Đội ngũ nhân sự

“Luôn đồng hành
và phát triển cùng nhà đầu tư”