LỢI THẾ KHU CÔNG NGHIỆP

GIAO THÔNG

• Đường chính nội khu: lộ giới từ 30 – 47 m.
• Đường phụ nội khu: lộ giới từ 8 – 20m.
• Tuyến đường chính dẫn vào khu đất là đường VL1 (nối trực tiếp với QL1) và đường VL2 đã được san nền, đường thảm bê tông nhựa nóng (đường chính có lộ giới từ 30-47m, đường phụ lộ giới từ 8-16m, vỉa hè rộng có cây xanh, bóng mát) đến tận vị trí lô đất thuê đảm bảo việc vận chuyển nguyên vật tư xây dựng và hàng hóa được thông suốt.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6
Banner 7
Banner 8
Banner 9

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Hệ thống thu gom nước thải bên ngoài nhà máy của Doanh nghiệp sẽ được dẫn về khu xử lý nước thải tập trung để làm sạch trước khi thải ra kênh hiện hữu phía Tây Bắc khu vực.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đưa vào sử dụng Nhà máy XLNT tập trung KCN Vĩnh Lộc 2, công suất giai đoạn 1: 2.000 m3/ngày.đêm. Theo Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24 :2009/BTNMT.

HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

Giai Đoạn 1: Nguồn điện được cung cấp từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm điện Gò Đen (110/22KV) phục vụ cho tất cả các mục đích sử dụng điện của Doanh nghiệp: sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, chiếu sáng …..
Giai Đoạn 2: Nguồn điện được cung cấp từ công ty cấp điện của KCN Vĩnh Lộc 2 (110/22kV) để đáp ứng điện năng cho tất cả các Doanh nghiệp hoạt động trong KCN.

HỆ THỐNG THU GOM RÁC THẢI

Rác thải được thu gom về bãi trung chuyển rác của KCN, sau đó được vận chuyển đến khu xử lý rác của tỉnh để xử lý.

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Giai Đoạn 1: công suất 5.000 – 7.000 m3/ng.đêm, được cung cấp từ nhà máy nước Gò Đen. Hiện nay, Vĩnh Lộc 2 có nguồn nước đang sử dụng tại nhà máy cấp nước Gò Đen.
Giai Đoạn 2: công suất 7.000 – 12.000 m3/ng.đêm, được cung cấp từ trạm khai thác xử lý nước của KCN VL2 theo đường ống cấp nước của KCN đến tận khu đất thuê đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước đạt chất lượng cho nhu cầu sử dụng của Doanh nghiệp.