CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆPQUY TRÌNH CHI TIẾT

Các bước đầu tư Công tác thực hiện Thời gian, chi phí
Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin đầu tư Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và lựa chọn vị trí lô  đất. - Lệ phí: không có
Bước 2: Ký HĐNT cho thuê đất. Sau khi thỏa thuận trực tiếp với Vĩnh Lộc 2 về diện tích, vị trí lô đất và phương thức thanh toán, Nhà đầu tư ký Hợp đồng nguyên tắc thuê QSD đất sơ bộ với Vĩnh Lộc 2 và đặt cọc giữ đất. - Lệ phí: không có
Bước 3: Thủ tục đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trong nước) Vĩnh Lộc 2 phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện những hồ sơ cần thiết để xin giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An. - Thời hạn giải quyết: 03 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An
Bước 4: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) Vĩnh Lộc 2 phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện những hồ sơ cần thiết để xin giấy chứng nhận đầu tư tại Laeza - Thời hạn giải quyết: 10 ngày
- Lệ phí: không có
Bước 5: Công chứng hợp đồng thuê đất chính thức Hai bên ký Hợp đồng thuê đất chính thức, sau đó công chứng tại Văn phòng Công chứng. - Thời hạn giải quyết: 01 ngày
- Lệ phí: theo quy định.
Bước 6: Thủ tục cấp phép xây dựng Vĩnh Lộc 2 phối hơp với Nhà đầu tư và đơn vị thuê ngoài tiến hành xin giấy phép xây dựng tại Laeza - Thời hạn giải quyết: 20 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở xây dựng
 
Bước 7: Thủ tục cấp quyền sử dụng đất
Sau khi Nhà đầu tư thanh toán hoàn tất tiền thuê đất, Vĩnh Lộc 2 sẽ hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). - Thời hạn giải quyết: 17 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 8: Thủ tục cấp quyền sở hữu công trình Sau khi công trình hoàn công và Nhà đầu tư đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Vĩnh Lộc 2 hỗ trợ thủ tục thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình (sổ hồng). - Thời hạn giải quyết: 30 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường