CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆPQUY TRÌNH CHI TIẾT

Các bước đầu tư Công tác thực hiện Thời gian, chi phí
Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin đầu tư Căn cứ theo quy hoạch đã được phê duyệt, Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin, lựa chọn vị trí lô  đất. - Lệ phí: không có
 
Bước 2: Ký HĐNT cho thuê đất.
Sau khi thỏa thuận trực tiếp với KCN VL2 về diện tích, vị trí lô đất, phương thức thanh toán, Nhà đầu tư ký HĐNT thuê QSD đất sơ bộ với Vĩnh Lộc 2 và đặt cọc giữ đất. - Lệ phí: không có
 
Bước 3: Đăng ký kinh doanh (đối với Doanh nghiệp trong nước).
 
Vĩnh Lộc 2 phối hợp với Nhà đầu tư để thực hiện những hồ sơ cần thiết cho việc xin giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Long An. - Thời hạn: 03 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài). Vĩnh Lộc 2 cùng phối hợp với Nhà đầu tư để thực hiện những hồ sơ cần thiết để xin giấy chứng nhận đầu tư tại Laeza - Thời hạn: 10 ngày
- Lệ phí: không có
Bước 5: Công chứng hợp đồng thuê đất chính thức. Hai bên ký Hợp đồng thuê đất chính thức, sau đó công chứng tại Văn phòng Công chứng. - Thời hạn: 01 ngày
- Lệ phí: theo quy định.
Bước 6: Cấp phép xây dựng. Vĩnh Lộc 2 phối hơp với Nhà đầu tư và đơn vị thuê ngoài tiến hành xin giấy phép xây dựng tại Laeza - Thời hạn: 20 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở xây dựng
 
Bước 7: Cấp quyền sử dụng đất.
Sau khi Nhà đầu tư thanh toán hoàn tất tiền thuê đất, Vĩnh Lộc 2 sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư việc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). - Thời hạn: 17 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 8: Cấp quyền sở hữu công trình. Sau khi công trình hoàn công và Nhà đầu tư đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Vĩnh Lộc 2 hỗ trợ Nhà đầu tư thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình (sổ hồng). - Thời hạn: 30 ngày
- Lệ phí: theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường