CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

GIÁ DỊCH VỤ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ TỔNG HỢP
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá,  xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993

DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá,  xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993

DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá,  xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993

DỊCH VỤ CUNG CẤP NƯỚC

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá,  xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993
 
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá,  xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993