CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Dịch vụ tổng hợp
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá,  Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993

Dịch vụ xử lý nước thải
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá,  Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993

Dịch vụ cung cấp điện
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá,  Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993

Dịch vụ cu
ng cấp nước
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá,  Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993
 
Dịch vụ khách hàng
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, Ấp Voi Lá,  Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tổng đài:  (0272) 363 9789 - (0272) 364 3993