Tin t���c th��� tr�����ng
Hấp lực FDI chất lượng cao

Ngày đăng: 08/06/2021

Hấp lực FDI chất lượng cao

Các chuyên gia công nghiệp thế giới cho rằng khoảng 20% năng lực sản xuất sẽ được chuyển dịch khỏi Trung Quốc sang các nước khác trong năm tới.

Thương mại điện tử dẫn dắt sự thay đổi của thị trường kho vận

Ngày đăng: 08/06/2021

Thương mại điện tử dẫn dắt sự thay đổi của thị trường kho vận

Các chuyên gia công nghiệp thế giới cho rằng khoảng 20% năng lực sản xuất sẽ được chuyển dịch khỏi Trung Quốc sang các nước khác trong năm tới.

Ngành công nghiệp sạch nên chọn thuê nhà xưởng cao tầng hay nhà xưởng thấp tầng?

Ngày đăng: 02/06/2021

Ngành công nghiệp sạch nên chọn thuê nhà xưởng cao tầng hay nhà xưởng thấp tầng?

Trong bối cảnh kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là yếu tố được những người ra quyết định cao nhất của các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Chất lượng của nhà xưởng nơi sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa phải tương xứng với vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp.