Ngày 21/01/2021, hỗ trợ cho 100 phần quà và hiện kim cho các hộ nghèo ở 3 ấp Voi Lá, Long Bình, Phước Tỉnh, thuộc xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.
Ngày 21/01/2021, hỗ trợ cho 100 phần quà và hiện kim cho các hộ nghèo ở 3 ấp Voi Lá, Long Bình, Phước Tỉnh, thuộc xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.
Ngày 20/1/2016. trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bác Nguyễn Văn Bưởi, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Ngày 20/1/2016. trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bác Nguyễn Văn Bưởi, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Ngày 03/8/2018, hỗ trợ sữa chữa nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bác Nguyễn Thị Gần
Ngày 03/8/2018, hỗ trợ sữa chữa nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bác Nguyễn Thị Gần
Ngày 3/6/2016, trao tặng nhà cho hộ gia đình bác Lê Văn Ô, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Ngày 3/6/2016, trao tặng nhà cho hộ gia đình bác Lê Văn Ô, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Tiêm chủng vac-xin phòng chống Covid tại KCN  Vĩnh Lộc 2
Tiêm chủng vac-xin phòng chống Covid tại KCN Vĩnh Lộc 2