Dịch vụ

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Địa chỉ: Đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Điện thoại: (0272) 3639 887 –  (0272) 3639 787
 
 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 hoạt động liên tục, ổn định với công suất xử lý giai đoạn 1: 2.000 m3/ngày đêm, sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp vi sinh sau đó khử trùng.
Nhà máy hiện đang tiếp nhận và xử lý nước thải cho toàn bộ Doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9 ; Kf = 1,0) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là kênh Mười Thế căn cứ theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 18/GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cấp ngày 05/2/2018.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức đã hoàn thành xong việc lắp đặt Trạm quan trắc nước thải đầu ra tự động với các chỉ tiêu: pH, COD, TSS, Amoni và lưu lượng cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, đồng thời đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An thực hiện xác nhận kết nối dữ liệu chính thức với Trạm trung tâm của Sở theo Văn bản số 524/STNMT-CCBVMT ngày 05/3/2018.

Quy định đấu nối nước thải vào Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 áp dụng đối với Doanh nghiệp thứ cấp dựa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq = Kf = 1,0). Theo đó, đơn giá xử lý nước thải = 0,35 USD/m3 nước thải (Đơn giá chuẩn)