SẢN PHẨM

Bản Đồ Phân Lô

<p><strong>CTY Cổ Phần Nosafood</strong></p><p>- Diện tích: 4.559,5 m2</p><p>- Vị trí: Lô K1-5 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>CTY Cổ Phần Nosafood</strong></p><p>- Diện tích: 14.000 m2</p><p>- Vị trí: Lô D3-1 & D3-2 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>CTY TNHH MTV Bibica Miền Tây</strong></p><p>- Diện tích: 50.020,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô A1-1 đến A1-3 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>CTY Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm PAN</strong></p><p>- Diện tích: 49.979,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô A1 đến A9 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>CTY TNHH Leadgroup Industrial</strong></p><p>- Diện tích: 49.648,26 m2</p><p>- Vị trí: Lô A1-17 đến Lô A1-22, Đường VL2 – KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Bất Động Sản</p> <p><strong>CTY CP Kim Khí Nam Hưng</strong></p><p>- Diện tích: 21.272,50 m2</p><p>- Vị trí:Lô D2-1-D2-4, Đường VL2m - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ Khí Sắt Thép</p> <p><strong>CTY CP Thiết Kế Nội Thất Trung Nam</strong></p><p>- Diện tích: 7.451,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô D2-6, Đường VL4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nội Thất</p> <p><strong>CTY CP Thép Trung Dũng</strong></p><p>- Diện tích: 7.000,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô D2-5 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>CN TCTY Thép VN - CTY KD Thép & DV Vnsteel LA</strong></p><p>- Diện tích: 10.807,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-29 - D1-30 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ Khí</p> <p><strong>CTY TNHH SX - XNK Phi Long</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,51 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-28 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>CTY CP Kinh Doanh XNK Thủy Sản Hải Phòng</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,51 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-27 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thủy Sản</p> <p><strong>CTY TNHH XD SX - TMDV Lan Thanh</strong></p><p>- Diện tích: 10.825,02 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-25 & D1-26 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhựa</p> <p><strong>CTY TNHH Crecimiento Industrial</strong></p><p>- Diện tích: 10.807,02 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-1 & D1-2 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Gia Công Đế Giày</p> <p><strong>CTY TNHH SX -XNK GIFA FOODS</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-3 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>CTY TNHH TMDV Xây Dựng Thượng Thành</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-4 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thép Tiền Chế</p> <p><strong>CTY TNHH Thương Mại Dược Phẩm Anh Sang</strong></p><p>- Diện tích: 5.394,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-6 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Dược</p> <p><strong>CTY CP Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh</strong></p><p>- Diện tích: 128.351,98 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-7 đến D1-24 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>CTY CP Sản Xuất Thép Vina One</strong></p><p>- Diện tích: 33.281,90 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-31 đến D1-33 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ khí sắt thép</p> <p><strong>CTY CP Nhựa Bình Minh</strong></p><p>- Diện tích: 155.662,76 m2</p><p>- Vị trí: Lô C1-6 đến C1-30 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhựa</p> <p><strong>CTY TNHH SX & TM Thép Phương Vũ</strong></p><p>- Diện tích: 12.969,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-4 đến B1-5 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>CTY CP Tập Đoàn Kim Đức</strong></p><p>- Diện tích: 86.504,65 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-1 đến Lô B1-3 & Lô B1-19 đến Lô B1-23 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhựa</p> <p><strong>CTY TNHH Giấy Lan Vi</strong></p><p>- Diện tích: 6.162,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-8  Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Giấy</p> <p><strong>CTY TNHH Sài Gòn Plastic Color</strong></p><p>- Diện tích: 6.162,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-10 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhựa</p> <p><strong>CTY TNHH MTV SX TM Mực In Dy Khang</strong></p><p>- Diện tích: 12.201,75 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-11 và B1-12 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Mực In</p> <p><strong>CTY Cổ Phần SX - TM Khang VIệt</strong></p><p>- Diện tích: 25.111,25 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-13 đến B1-15 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Mực In</p> <p><strong>CTY CP Tập Đoàn Phần Bón Hoa Kỳ - Vina</strong></p><p>- Diện tích: 6.300,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-10 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Phân Bón</p> <p><strong>CTY CP Tập Đoàn Phân Bón Agrium - Canada</strong></p><p>- Diện tích: 6.300,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-9 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Phân Bón</p> <p><strong>CTY TNHH Phương Nam 3</strong></p><p>- Diện tích: 12.600,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-7 và B2-8 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>CTY CP SX Thương Mại DKSF</strong></p><p>- Diện tích: 44.329,80 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-1 và B2-6 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhà Xưởng Cho Thuê</p> <p><strong>CTY TNHH MTV Ống Thép Nam Kim</strong></p><p>- Diện tích: 31.839,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô Lô C2-15 và C2-21 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>CTY TNHH Tiệp Phát</strong></p><p>- Diện tích: 6.375,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C2-5 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thủy Sản</p> <p><strong>CTY TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA</strong></p><p>- Diện tích: 6.357,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C2-4 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thức Ăn Chăn Nuôi</p> <p><strong>CTY CP Cơ Điện Tân Hoàn Cầu</strong></p><p>- Diện tích: 19.107,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C2-2 đến C1-3 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ Điện</p> <p><strong>CTY CP Bao Bì Nhựa Thành Phú</strong></p><p>- Diện tích: 71.339,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C3-1 đến C3-18 & Lô C3-25 đến C3-27 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhựa</p> <p><strong>CTY Cổ Phần HLDI</strong></p><p>- Diện tích: 36.300,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C3-9 đến C3-14 Đường VL 6 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhựa</p> <p><strong>CTY CP Thực Phẩm Cholimex</strong></p><p>- Diện tích: 39.231,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô C3-19 đến C3-24 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>CTY CP Thủy Đặc Sản SeasPimex</strong></p><p>- Diện tích: 50.000,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô E3 đến E8 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thủy Sản</p> <p><strong>Lô E-1</strong></p><p>- Diện tích: 9.076 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô E-2</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-1</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô E-2</strong></p><p>- Diện tích: 10.045 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Công ty CP Thủy đăc sản SeasPimex</p><p>- Phía Tây giáp Lô E-1</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-1</strong></p><p>- Diện tích: 8.070 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô E-1</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-2</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-2</strong></p><p>- Diện tích: 7.029 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô K1-1</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-3</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-3</strong></p><p>- Diện tích: 5.987 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô K1-2</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-4</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-4</strong></p><p>- Diện tích: 4.945,5 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô K1-3</p><p>- Phía Tây giáp Công ty CP Nosafood</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-5</strong></p><p>- Diện tích: 9.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP12 (15m)</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-6</p> <p><strong>Lô D3-6</strong></p><p>- Diện tích: 8.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-5</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-7</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-7</strong></p><p>- Diện tích: 7.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-8</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-6</p> <p><strong>Lô D3-8</strong></p><p>- Diện tích: 6.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-7</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-9</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-9</strong></p><p>- Diện tích: 5.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-8</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-10</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-10</strong></p><p>- Diện tích: 4.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-9</p><p>- Phía Nam giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô A1-10</strong></p><p>- Diện tích: 5.138 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 34m, Dài 152m </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL3(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-11</p><p>- Phía Bắc giáp Công ty CP Chế biến thực phẩm Pan</p> <p><strong>Lô A1-29</strong></p><p>- Diện tích: 3.921,22 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 26m, Dài 152m </p><p>- Phía Tây giáp với Đường VL4 (mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Đông giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-28</p><p>- Phía Bắc giáp Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây</p> <p><strong>Lô A1-11</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL3(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-12</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-10</p> <p><strong>Lô A1-12</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL3(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-13</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-11</p> <p><strong>Lô A1-13</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL3(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-14</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-12</p> <p><strong>Lô A1-14</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL3(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-15</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-13</p> <p><strong>Lô A1-15</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL3(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-16</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-14</p> <p><strong>Lô A1-16</strong></p><p>- Diện tích: 6.373,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 42m, Dài 151m </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL3(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP 6 (8m)</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-15</p> <p><strong>Lô A1-23</strong></p><p>- Diện tích: 6.373,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 42m, Dài 151m </p><p>- Phía Tây giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Đông giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP 6 (8m)</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-24</p> <p><strong>Lô A1-24</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Tây giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Đông giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-23</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-25</p> <p><strong>Lô A1-25</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Tây giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Đông giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-24</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-26</p> <p><strong>Lô A1-26</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Tây giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Đông giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-25</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-27</p> <p><strong>Lô A1-27</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Tây giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Đông giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-26</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-28</p> <p><strong>Lô A1-28</strong></p><p>- Diện tích: 7.587,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 152m </p><p>- Phía Tây giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Đông giáp với đường phụ ĐP3 (8m)</p><p>- Phía Nam giáp Lô A1-27</p><p>- Phía Bắc giáp Lô A1-29</p> <p><strong>Lô D1-5</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 108m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP4 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp giáp  Lô D1-4</p><p>- Phía Đông giáp Lô D1-6</p> <p><strong>Lô C2-6</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp đường phụ ĐP9 (8m) và Công ty Cơ điện Tân Hoàn Cầu</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-7</p> <p><strong>Lô C2-7</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-6</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-8</p> <p><strong>Lô C2-8</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-7</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-9</p> <p><strong>Lô C2-9</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-8</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-10</p> <p><strong>Lô C2-10</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-9</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-11</p> <p><strong>Lô C2-11</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-10</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-12</p> <p><strong>Lô C2-12</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-11</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-13</p> <p><strong>Lô C2-13</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-12</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-14</p> <p><strong>Lô C2-14</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL5(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-13</p><p>- Phía Đông giáp Công ty TNHH MTV Ống thép Nam Kim</p> <p><strong>Lô C2-22</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-23</p><p>- Phía Đông giáp Công ty TNHH MTV Ống thép Nam Kim</p> <p><strong>Lô C2-23</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-24</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-22</p> <p><strong>Lô C2-24</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-25</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-23</p> <p><strong>Lô C2-25</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-26</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-24</p> <p><strong>Lô C2-26</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-27</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-25</p> <p><strong>Lô C2-27</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-28</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-26</p> <p><strong>Lô C2-28</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-29</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-27</p> <p><strong>Lô C2-29</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp Lô C2-30</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-28</p> <p><strong>Lô C2-30</strong></p><p>- Diện tích: 6.050 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL6(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp với đường phụ ĐP16 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp đường phụ ĐP9 (8m) và Công ty Cơ điện Tân Hoàn Cầu</p><p>- Phía Đông giáp Lô C2-29</p> <p><strong>Lô C3-16</strong></p><p>- Diện tích: 6.357 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp Lô C3-17</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL6 (mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp đường phụ ĐP19 (8m) và Công ty CP HLDI </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL1 (mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p> <p><strong>Lô C3-17</strong></p><p>- Diện tích: 6.357 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp Lô C3-18</p><p>- Phía Nam giáp Lô C3-16</p><p>- Phía Tây giáp đường phụ ĐP19 (8m) và Công ty CP HLDI </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL1 (mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p> <p><strong>Lô C3-18</strong></p><p>- Diện tích: 7.807,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 121m </p><p>- Phía Bắc giáp với Đường VL7 (mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Nam giáp Lô C3-17</p><p>- Phía Tây giáp đường phụ ĐP19 (8m) và Công ty CP HLDI và Công ty Cp Thực phẩm Cholimex </p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL1 (mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p> <p><strong>CÔNG TY THÉP TÂY NAM</strong></p><p>- Diện tích: 32.636 m2</p><p>- Vị trí: Lô K2-1 đến K2-8, Đường VL4, KCN Vĩnh Lộc2</p><p>- Ngành nghề: Sắt thép</p> <p><strong>CÔNG TY EVERGREEN</strong></p><p>- Diện tích: 32.430,5 m2</p><p>- Vị trí: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2.</p><p>- Ngành nghề: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản</p>

Khách hàng rê chuột vào các lô đất để có thể xem thông tin doanh nghiệp cũng như thông tin về các lô đất trống:

  • - Những lô đất có màu: Lô đất đã được doanh nghiệp thuê lại
  • - Những lô đất màu trắng: Lô đất chưa được thuê lại.


Không chỉ có lợi thế về vị trí, KCN Vĩnh Lộc 2 còn có diện tích cho thuê đa dạng, các phương thức thanh toán được thiết kế, xây dựng với nhiều giải pháp linh hoạt và độc đáo, phù hợp với từng điều kiện của Nhà đầu tư, các chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư và cơ sở hạ tầng hoàn thiện......cùng với nhiều dịch vụ tiện ích khác đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định cho các Doanh nghiệp và môi trường sống cho người lao động.

KCN Vĩnh Lộc 2 luôn quan tâm đến mục tiêu “không ngừng nỗ lực để làm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho Nhà đầu tư, chúng tôi tự tin có thể tư vấn rõ cho Nhà đầu tư những giải pháp ưu việt nhất để Doanh nghiệp cân đối tài chính và tính toán các chi phí đầu tư ban đầu.

Ưu Thế