SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ PHÂN LÔ

<p><strong>Công ty CP Nosafood</strong></p><p>- Diện tích: 4.559,5 m2</p><p>- Vị trí: Lô K1-5 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Chế biến thực phẩm</p> <p><strong>Công ty CP Nosafood</strong></p><p>- Diện tích: 14.000 m2</p><p>- Vị trí: Lô D3-1 & D3-2 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Chế biến thực phẩm</p> <p><strong>Công ty TNHH MIV Bibica Miền Tây</strong></p><p>- Diện tích: 50.020,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô A1-1 đến A1-3 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Chế biến thực phẩm bánh kẹo</p> <p><strong>Công ty CP Chế biến Thực phẩm PAN</strong></p><p>- Diện tích: 49.979,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô A1 đến A9 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Chế biến thực phẩm</p> <p><strong>Công ty TNHH Leadgroup Industrial</strong></p><p>- Diện tích: 49.648,26 m2</p><p>- Vị trí: Lô A1-17 đến Lô A1-22, Đường VL2 – KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhà xưởng- văn phòng cho thuê</p> <p><strong>Công ty CP Kim khí Nam Hưng</strong></p><p>- Diện tích: 21.272,50 m2</p><p>- Vị trí:Lô D2-1-D2-4, Đường VL2m - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ Khí Sắt Thép</p> <p><strong>Công ty CP Thiết kế nội thất Trung Nam</strong></p><p>- Diện tích: 7.451,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô D2-6, Đường VL4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nội Thất</p> <p><strong>Công ty CP Thép Trung Dũng</strong></p><p>- Diện tích: 7.000,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô D2-5 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>CN TCTY Thép VN – Công ty KD Thép & DV Vnsteel LA</strong></p><p>- Diện tích: 10.807,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-29 - D1-30 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ Khí</p> <p><strong>Công ty TNHH SX - XNK Phi Long</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,51 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-28 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>Công ty CP Kinh doanh - XNK Thủy sản Hải Phòng</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,51 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-27 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thủy Sản</p> <p><strong>Công ty TNHH XD SX – TMDV Lan Thanh</strong></p><p>- Diện tích: 10.825,02 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-25 & D1-26 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhựa</p> <p><strong>Công ty TNHH Crecimiento Industrial</strong></p><p>- Diện tích: 10.807,02 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-1 & D1-2 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Gia Công Đế Giày</p> <p><strong>Công ty TNHH SX -XNK GIFA FOODS</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-3 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thực Phẩm</p> <p><strong>Công ty TNHH TMDV Xây Dựng Thượng Thành</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-4 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thép Tiền Chế</p> <p><strong>Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Anh Sang</strong></p><p>- Diện tích: 5.394,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-6 Đường VL 4 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Kho dược</p> <p><strong>Công ty CP Tập đoàn Thép Nguyễn Minh</strong></p><p>- Diện tích: 128.351,98 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-7 đến D1-24 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>Công ty CP Sản xuất Thép Vina One</strong></p><p>- Diện tích: 33.281,90 m2</p><p>- Vị trí: Lô D1-31 đến D1-33 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ khí sắt thép</p> <p><strong>Công ty CP Nhựa Bình Minh</strong></p><p>- Diện tích: 155.662,76 m2</p><p>- Vị trí: Lô C1-6 đến C1-30 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sản xuất nhựa PVC</p> <p><strong>Công ty TNHH SX & TM Thép Phương Vũ</strong></p><p>- Diện tích: 12.969,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-4 đến B1-5 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>Công ty CP Tập đoàn Kim Đức</strong></p><p>- Diện tích: 86.504,65 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-1 đến Lô B1-3 & Lô B1-19 đến Lô B1-23 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Bao bì, các sản phẩm plastic</p> <p><strong>Công ty TNHH Giấy Lan Vi</strong></p><p>- Diện tích: 6.162,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-8  Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Kho giấy</p> <p><strong>Công ty TNHH Sài Gòn Plastic Color</strong></p><p>- Diện tích: 6.162,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-10 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sản xuất các hạt nhựa</p> <p><strong>Công ty TNHH MTV SX TM Mực in Dy Khang</strong></p><p>- Diện tích: 12.201,75 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-11 và B1-12 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Mực in</p> <p><strong>Công ty CP SX - TM Khang Việt</strong></p><p>- Diện tích: 25.111,25 m2</p><p>- Vị trí: Lô B1-13 đến B1-15 Đường VL 2 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Mực in</p> <p><strong>Công ty CP Tập đoàn Phân bón Hoa Kỳ - Vina</strong></p><p>- Diện tích: 6.300,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-10 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Phân Bón</p> <p><strong>Công ty CP Tập đoàn Phân bón Agrium Canada</strong></p><p>- Diện tích: 6.300,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-9 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Phân Bón</p> <p><strong>Công ty TNHH Phương Nam 3</strong></p><p>- Diện tích: 12.600,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-7 và B2-8 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>Công ty CP SX Thương mại DKSF</strong></p><p>- Diện tích: 44.329,80 m2</p><p>- Vị trí: Lô B2-1 và B2-6 Đường VL 1 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Nhà xưởng cho thuê</p> <p><strong>Công ty TNHH MTV Ống thép Nam Kim</strong></p><p>- Diện tích: 31.839,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô Lô C2-15 và C2-21 Đường VL 5 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Sắt Thép</p> <p><strong>Công ty TNHH Tiệp Phát</strong></p><p>- Diện tích: 6.375,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C2-5 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thuốc thú y thủy sản</p> <p><strong>Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA</strong></p><p>- Diện tích: 6.357,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C2-4 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thuốc thú y thủy sản</p> <p><strong>Công ty CP Cơ điện Tân Hoàn Cầu</strong></p><p>- Diện tích: 19.107,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C2-2 đến C1-3 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Cơ Điện</p> <p><strong>Công ty CP Bao bì Nhựa Thành Phú</strong></p><p>- Diện tích: 71.339,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C3-1 đến C3-18 & Lô C3-25 đến C3-27 Đường VL 3 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Các sản phẩm plastic</p> <p><strong>Công ty CP HLDI</strong></p><p>- Diện tích: 36.300,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C3-9 đến C3-14 Đường VL 6 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Các sản phẩm plastic</p> <p><strong>Công ty CP Thực phẩm Cholimex</strong></p><p>- Diện tích: 39.231,50 m2</p><p>- Vị trí: Lô C3-19 đến C3-24 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Chế biến thực phẩm</p> <p><strong>Công ty CP Thủy Đặc Sản SeasPimex</strong></p><p>- Diện tích: 50.000,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô E3 đến E8 Đường VL 7 - KCN Vĩnh Lộc 2 </p><p>- Ngành nghề: Thủy Sản</p> <p><strong>Lô E-1</strong></p><p>- Diện tích: 9.076 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô E-2</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-1</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô E-2</strong></p><p>- Diện tích: 10.045 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Công ty CP Thủy đăc sản SeasPimex</p><p>- Phía Tây giáp Lô E-1</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-1</strong></p><p>- Diện tích: 8.070 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô E-1</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-2</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-2</strong></p><p>- Diện tích: 7.029 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô K1-1</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-3</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-3</strong></p><p>- Diện tích: 5.987 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô K1-2</p><p>- Phía Tây giáp Lô K1-4</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô K1-4</strong></p><p>- Diện tích: 4.945,5 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp Lô K1-3</p><p>- Phía Tây giáp Công ty CP Nosafood</p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL7(15m)</p><p>- Phía Bắc giáp mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-5</strong></p><p>- Diện tích: 9.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP12 (15m)</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-6</p> <p><strong>Lô D3-6</strong></p><p>- Diện tích: 8.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-5</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-7</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-7</strong></p><p>- Diện tích: 7.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-8</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-6</p> <p><strong>Lô D3-8</strong></p><p>- Diện tích: 6.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-7</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-9</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-9</strong></p><p>- Diện tích: 5.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-8</p><p>- Phía Nam giáp Lô D3-10</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D3-10</strong></p><p>- Diện tích: 4.500 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, chiều dài(tùy thuộc diện tích từng lô)</p><p>- Phía Đông giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp Lô D-9</p><p>- Phía Nam giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p><p>- Phía Tây giáp vườn ươm, mảng xanh KCN</p> <p><strong>Lô D1-5</strong></p><p>- Diện tích: 5.412,50 m2</p><p>- Kích thước: Ngang 50m, Dài 108m </p><p>- Phía Nam giáp với Đường VL4(mặt cắt 3x3) mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên rộng 7.5m x2, lộ giới 30m</p><p>- Phía Bắc giáp với đường phụ ĐP4 (8m)</p><p>- Phía Tây giáp giáp  Lô D1-4</p><p>- Phía Đông giáp Lô D1-6</p> <p><strong>Công ty Thép Tây Nam</strong></p><p>- Diện tích: 32.636 m2</p><p>- Vị trí: Lô K2-1 đến K2-8, Đường VL4, KCN Vĩnh Lộc2</p><p>- Ngành nghề: Sắt thép</p> <p><strong>Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Evergreen Việt Nam</strong></p><p>- Diện tích: 32.430,5 m2</p><p>- Vị trí: Lô C1-1 đến Lô C1-5, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2.</p><p>- Ngành nghề: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản</p> <p><strong>CÔNG TY SAO HỎA TOÀN QUỐC</strong></p><p>- Diện tích khu A: 100.271,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô A1-10 đến Lô A1-16, và Lô A1-23 đến Lô A1-29 - KCN Vĩnh Lộc 2.</p><p>- Ngành nghề: Xây dựng kho xưởng cho thuê</p> <p><strong>CÔNG TY SAO HỎA TOÀN QUỐC</strong></p><p>- Diện tích khu C: 108.900,00 m2</p><p>- Vị trí: Lô C2-6 đến Lô C2-14; từ Lô C2-22 đến Lô C2-30, KCN Vĩnh Lộc 2.</p><p>- Ngành nghề: Xây dựng kho xưởng cho thuê</p> <p><strong>Nhà xưởng cho thuê</strong></p>

Khách hàng rê chuột vào các lô đất để có thể xem thông tin doanh nghiệp cũng như thông tin về các lô đất trống:

  • - Những lô đất có màu: Lô đất đã được doanh nghiệp thuê lại
  • - Những lô đất màu trắng: Lô đất chưa được thuê lại.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 còn có diện tích cho thuê đa dạng, phương thức thanh toán được thiết kế, xây dựng với nhiều giải pháp linh hoạt và độc đáo, phù hợp với từng điều kiện của nhà đầu tư, các chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư và cơ sở hạ tầng hoàn thiện......cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định cho các doanh nghiệp và môi trường sống cho người lao động.

Vĩnh Lộc 2 luôn quan tâm đến mục tiêu “không ngừng nỗ lực để làm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho nhà đầu tư, chúng tôi tự tin có thể tư vấn cho nhà đầu tư những giải pháp ưu việt nhất để doanh nghiệp cân đối tài chính và tính toán các chi phí đầu tư ban đầu.

Ưu Thế