SẢN PHẨM

VỊ TRÍ KHU CHUNG CƯ VĨNH LỘC 2

TỔNG QUAN DỰ ÁN KHU CHUNG CƯ VĨNH LỘC 2

BẢNG THỐNG KÊ:

TỔNG DIỆN TÍCH KHU DỰ ÁN LÀ: 2,96ha

1. Chung cư 21 tầng: 04 Block

  - Số căn hộ của 01 tầng: 15 căn hộ
 • + 13 căn hộ 02 phòng ngủ (DT: 56-61 m2)
 • + 02 căn hộ 01 phòng ngủ (DT: 46m2)
  - Số căn hộ của 01 block: 306 căn hộ
  - Tổng số căn hộ của 04 Block: 1.224 căn hộ

2. Mật độ xây dựng

  - Mật độ xây dựng thuần của lô đất chung cư.
 • + QCVN cho phép là 35 -38%
 • + Theo thiết kế là 36%
  - Mật độ xây dựng gộp
 • + QCVN cho phép là 60%
 • + Theo thiết kế là 55%

3. Chỉ tiêu cây xanh

 • + Dân số dự kiến 4.200 người.
 • + Chỉ tiêu cho phép là 1m2/1 người
 • + Thực tế 1,27m2/ 1 người

4. Hệ số sử dụng đất

  - Hệ số sử dụng dất của lô đất chung cư.
 • + QCVN cho phép là 6,4 - 6,88 lần

TIỆN ÍCH NỘI KHU

MẶT BẰNG TRỆT KHU CHUNG CƯ BLOCK A

<p><strong>Thương mại - Dịch vụ</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/DV.png'/> <p><strong>Nhóm trẻ</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/NTRE.png'/> <p><strong>Thương mại - Dịch vụ</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/DV.png'/> <p><strong>Sinh hoạt cộng đồng</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/CONGDONG.png'/> <p><strong>Thương mại kết hợp ở</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/SH.png'/> <p><strong>Thương mại kết hợp ở</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/SH.png'/> <p><strong>Thương mại kết hợp ở</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/SH.png'/> <p><strong>Thương mại kết hợp ở</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/SH.png'/> <p><strong>Thương mại kết hợp ở</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/SH.png'/> <p><strong>Thương mại kết hợp ở</strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/SH.png'/>

THIẾT KẾ SHOPHOUSE

MẶT BẰNG TẦNG CHUNG CƯ BLOCK A

<p><strong>CĂN HỘ 46 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/46m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 46 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/46m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 56 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/can tim 56m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 56 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/can tim 56m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/xanh 60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/xanh 60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/xanh 60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/xanh 60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/xanh 60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/xanh 60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/xanh 60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/canhovang60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 60 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/canhovang60m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 61 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/can61m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p> <p><strong>CĂN HỘ 61 m<sup>2</sup></strong></p><img src='/Content/themes/KCN02/assets/images/update/can61m2.png'/><p><i>Nhấn vào để xem chi tiết </i></p>

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA Ở THƯƠNG MẠI GIÁ RẺ